INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico, poñemos no seu coñecemento que  Albur  Atlantico Sociedade De  Promocion  Economica,  Turistica E Desenvolvemento Local Sociedade Limitada de agora en diante  “Albur Atlántico S.L.” constituído en Sanxenxo con data 10 de xaneiro de 2019,  ten como actividade principal consultoría especializada no deseño e xestión de proxectos e iniciativas tanto para a Administración Pública como para o Sector privado.

Se desexa contactar connosco pode facelo a través de calquera dos seguintes medios:

Dirección de correo electrónico: administracion.galicia@grupoinnovaris.com

Teléfono de contacto: 986 198 900

Dirección postal: C/ Rúa  do Progreso, 44 – 1ºA  C. P:  36960 Sanxenxo – Pontevedra

 

CONDICIONS  XERAIS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO SITIO WEB:

Albur  Atlantico S.L. é propietario do dominio e titular do sitio web da internet https://www.ocaminosostible. com/. As presentes condicións xerais regulan o uso deste Sitio web que  Albur Atlántico S.L pon á súa disposición como usuario (“O Usuario”). A utilización do Sitio web supón a aceptación plena polo Usuario de todas as Condicións Xerais de Uso do Sitio web vixentes en cada momento en que o Usuario acceda ao mesmo, polo que se este non está de acordo con calquera das condicións aquí establecidas, non deberá usar este Sitio web.

Albur  Atlantico S.L. resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos deste sitio web e as condicións xerais que regulan o uso do mesmo. Así mesmo,  Albur  Atlantico S.L.  resérvase o dereito de suspender, interromper ou deixar de operar o Sitio web en calquera momento.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do Sitio web e dos contidos, de conformidade coa lexislación aplicable, as presentes condicións xerais de uso do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Para acceder e usar algúns servizos que ofrece o sitio web, os Usuarios deberán rexistrarse con carácter previo enchendo a solicitude de subscrición.  Albur  Atlantico S.L. resérvase o dereito de aceptar ou rexeitar libremente a solicitude de rexistro de calquera Usuario. Os datos introducidos polos Usuarios deberán ser exactos, actuais e veraces en todo momento, e serán procesados por  Albur  Atlantico S.L. na forma indicada na política de privacidade conforme ao regulamento europeo de protección de datos (UE) 2016/679. Unha vez recibido o Formulario de Rexistro, asignaráselle unha clave persoal exclusiva para cada Usuario Rexistrado. Desde ese momento, o Usuario Rexistrado poderá acceder á área de acceso restrinxido e usar os Contidos na forma prevista nestas Condicións Xerais de Uso do Sitio web.

Os Usuarios Rexistrados serán responsables en todo momento da custodia da súa clave de acceso, asumindo en consecuencia calquera danos e prexuízos que puidesen derivarse do seu uso indebido, así como da cesión, revelación ou extravío da mesma.

O Usuario recoñece e acepta que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os Contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no Sitio web pertencen a  Albur    Atlantico S.L.  e/ou a terceiros.

Albur  Atlantico S.L. autoriza aos Usuarios para utilizar, visualizar, imprimir, descargar e almacenar os Contidos e/ou os elementos inseridos no Sitio web exclusivamente para o seu uso persoal, privado e non lucrativo; sempre que en todo caso indíquese a orixe e/ou autor dos mesmos e que, no seu caso, apareza o símbolo do  copyright e/ou notas de propiedade industrial dos seus titulares. Queda terminantemente prohibida a utilización de tales elementos, a súa reprodución, comunicación e/ou distribución con fins comerciais ou lucrativos, así como a súa modificación, alteración ou  descompilación. Para calquera outro uso distinto dos expresamente permitidos, será necesario obter o consentimento previo por escrito do titular dos dereitos de que se trate.