Metodoloxía de Traballo – O Camiño Sostible

Proceso participativo Para este proxecto, convocásense en cada localidade na que se desenvolva a actividade, os diferentes sectores e integrantes da actividade económica e social, e [...]

Obxetivos – O Camiño Sostible

Segundo as bases establecidas e conxugando os obxectivos marcados podemos concretar que, esta actividade ten como obxectivos indiscutibles, os seguintes: Principal a) Obxectivos estratéxicos [...]

Obxeto – O Camiño Sostible

O Camiño Sostible, é na súa esencia un proxecto que busca dinamizar e poñer en valor todos e cada un dos sectores e actores intervenientes no CAMIÑO DE SANTIAGO e a través deles e a súa [...]

O Camiño Sostible

A idea troncal do proxecto é realizar tres xornadas de traballo e concienciación, en tres comarcas galegas, de tres camiños de Santiago distintos (PORTUGUÉS, DE INVERNO E VARIANTE ESPIRITUAL), [...]