O Camiño Sostible

O Camiño Sostible, é na súa esencia un proxecto que busca dinamizar e poñer en valor todos e cada un dos sectores que interveñen no CAMIÑO DE SANTIAGO a través deles e da súa interacción, a promoción do turismo e o desenvolvemento local da man dos valores do camiño e a sustentabilidade.

As Xornadas

Pontecesures

Tui

Cambados